logo-small
se uk

Det här är Dalalyft.

Det handlar om att tänka nytt.

Tack vare tekniken kan vi tänka och agera
på spelplaner vi tidigare bara drömt om.

Glöm globalt.

Glöm lokalt.

Vi lever glokalt!

Visst är det häftigt?

Hur ser världen ut idag? Hans Rosling berättar.

Det handlar om

KOMPETENSUTVECKLING

&

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Alla måste vi ställa om.

Byta jobb. Lära nytt. Lära mer.

Kunskap är färskvara och kompetens har den som har förmåga att hänga med. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.
Det är de som finansierat projektet.

Det handlar om

småföretagen

Småföretagen i Sverige

med upp till 9 anställda

 • utgör 96 % av företagen i landet,
 • och står för 25 % av näringslivets förädlingsvärde,
 • och cirka 20 % av omsättningen och antalet anställda i näringslivet.

De senaste 20 åren har 4 av 5 jobb skapats i småföretag.

Källor: tillvaxtverket.se och foretagarna.se

Den digitala agendan gäller.

Regeringen säger så här

“IT:s potential ska tas tillvara för att öka
företagens tillväxt, konkurrenskraft
och handel.”


Se föreläsningen om lärandets nya landskap:

Del 1 - Del 2

Utmaningen

Global konkurrens hamnar i Särna.

Man måste hänga med. Tid är bristvara. Kompetens visst!
Men vilken? Om vad? Och vem?


Sverige har idag den snabbaste urbaniseringstakten av alla EU-länder.

Det bubblar i Dalarnas gryta.

Tillväxt.

Generationsskifte.

Minst 6000 personer ska ersättas.

Så säger experten.

Dalarna har en plan

och Dalalyft är en viktig del av den planen.


Det här är Dalastrategin.

För Dalalyft handlar allt om de minsta företagen.

96 % av Dalarnas företag har
upp till 9 anställda.

Småföretagaren och de anställda står för 30 % av länets kommunala skatteintäkter.

De är avgörande för Dalarnas tillväxt.


Källa: Företagarna

Se din kommun

bidrag

Avesta Data

har bidragit till 30 fritidshemsplatser.

ME Hudvård

har bidragit till 5400 skolluncher.

Myrtall

har bidragit till 8 hjärtinfarktsoperationer.

Koppjärk

har bidragit till 2 poliser.

Källa

www.sverigetarmatchen.se

Så här ligger det till:

 • 25 % av alla yrkesverksamma jobbar i små företag.
 • Småföretagen är snabbfotade och direkt avgörande för Dalarnas tillväxt,
 • men 76 % av småföretagens 29 000 anställda har
  max gymnasieutbildning.
 • Källor: AMS och SCB.

Ekvationen man som företagare
inte orkar tänka på.

Yrkeskunskap + ord = konkurrenskraft

bidrag
logo-small

Vår uppgift är att lära

småföretagen
att lära

Kompetensutveckla dig

 • på dina villkor
 • just in time
 • och med stöd av ny teknik.

Dalamodellen fungerar.

”Competence on demand”.

Lärandet sker när det behövs. Stör inte verksamheten. En mix mellan fysiska möten och digitala lösningar. Lärande blir roligt. Du äger din lärprocess. Det är Nästa Generations Lärande!

Detta är nytänkande.

En social innovation, 

Du äger din lärprocess.

Tekniken är verktyget, inte målet.

fyrkant

Du är aktiv
för din egen skull.

Utgå från vad du behöver. Testa Dalamodellen.


Här hittar du vår handbok.

Vi har sedan starten 2010

 • Utbildat 1040 unika personer i 450 företag.
 • Haft totalt  797 aktiviteter med 4824 deltagare,
  och levererat ca  19 296 deltagartimmar.

Snittet är 3,6 anställda per företag.

Resultaten

 • 51 % har fått nya affärskontakter.
 • 87 % säger att Dalalyft bidragit till företagets utveckling.
 • 89 % tycker nu att  det är kul att lära sig nya saker.
 • 82 % har delat med sig av sina kunskaper.
 • 89 % känner sig inspirerade att göra ytterligare investeringar
  i företagets kompetensutveckling.
citat

"För bra för att vara sant."

Företagare i Säter

"Dalalyft har för oss varit fantastiskt.
Det har gett oss möjligheten att ge alla våra anställda ledarskapsutbildning."

Företagare i Säter

"Man får en välbehövlig spark i baken!"

/Anställd i ett företag i Borlänge

"Det känns stimulerande och motiverande att fortsätta det arbete vi har påbörjat."

/Företagare i Rättvik

"Detta ligger precis rätt i tiden för oss och det känns jättebra!"

/Företagare i Rättvik

Se en film om Dalalyft

Viktiga framgångsfaktorer för tillväxt är

jämställdhet, tillgänglighet och

utbyte över landsgränser.

  Ökad jämställdhet är en viktig framgångsfaktor.

 • 56 % av samtliga deltagare i Dalalyft är kvinnor och de står för 60 % av de totalt genomförda timmarna. Av de 100 deltagare som varit med mest är fördelningen 63 kvinnor och 37 män.
 • “Företagare” är traditionellt sett könskodat som manligt och “utbildning” som kvinnligt. Det här kan vara en förklaring till den jämställda fördelningen i Dalalyft, som rör båda områdena.

Ökad tillgänglighet ger bättre lönsamhet i ditt företag.

Avesta Data satsar på att bli Dalarnas mest tillgängliga butik

Hur skapas lönsam tillgänglighet i ditt företag?

Teori möter praktik, gemensamma visioner blir till nya metoder, att samarbeta över landsgränser skapar mervärde.

Våra partners är Högskolan i Gent och BizLearn.Net.

Samhället förändras snabbt.

Kunskap blir tillgängligt för allt fler.

Det är bara du som sätter gränser för vad som är möjligt.

Projektet Dalalyft har nått sina mål

men det livslånga lärandet fortsätter.

Slutrapport 2012

Genomlysningsrapport 2013

Slutrapport 2014

Slutkonferens Del 1

Slutkonferens Del 2

Handen på hjärtat. Vad behövs för att Dalarna ska lyckas?

Vi tror på det här:

 • En dörr in till kompetensutveckling,
 • • som drivs av aktörer som företagen litar på,
 • • som ständigt har en aktuell världsbild och vet hur trenderna ser ut,
 • • med förmåga att skapa flexibla och snabba lösningar på företagens villkor,
 • • som kan komma med korta, konkreta insatser över tid,
 • • som har en klar röst i politikernas öron.

Det är en intermediär. Så säger experten.

Förutsättningar finns för fortsatt utveckling.

Fokus flyttats från kompetensutveckling till kompetensförsörjning.


Anders Ahlgren presenterar Dalalyft i Riksdagen

ESF:s generaldirektör har ordet

Nya Dalastrategin

För länets fortsatta tillväxt.

Skapa Business Region Dalarna

BR Örebro & Göteborg

Projektledningen med kontaktuppgifter

jennie
John Quick

Projektledare

Projektledning och Strategisk utveckling


jennie
Jennie Fredriksson

Bitr. Projektledare

Transnationell samverkan, Jämställdhet,
Next Generation Learning och Företagskontakter

jennie
Peter Gunnebro

Projektledare

Analys, Tillgänglighet och Företagskontakter

jennie
Kerstin Littke

Projektutvecklare

Arbetsplatslärande, Validering och Dalamodellen


jennie
Jan Svärdhagen

Projektutvecklare

Next Generation Learning

jennie
Monica Morrison

Ekonom

dalalyft

Projektägare: Västerbergslagens Utbildningscentrum VBU

Finansiering: 15 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden

Projekttid: februari 2010 till mars 2014  

Vill du veta mer?

www.dalalyft.se

Artiklar om Dalalyft

loggor